Thông báo

D Fiahub Support avatar
13 bài viết trong bộ sưu tập này
Tác giả: Digitex Pte Ltd Fiahub Support

Fiahub Niêm Yết Thêm Đồng Chainlink (LINK)

Fiahub Support avatar
Tác giả: Fiahub Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Fiahub niêm yết Ripple (XRP)

Fiahub Support avatar
Tác giả: Fiahub Support
Cập nhật hơn một tuần trước

NÂNG CẤP NIGHTINGALE CỦA BINANCE CHAIN

Fiahub Support avatar
Tác giả: Fiahub Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Fiahub hỗ trợ nâng cấp Istanbul sắp tới của mạng lưới Ethereum

Fiahub Support avatar
Tác giả: Fiahub Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Fiahub hỗ trợ Binance Chain và $BNB token BEP2

D
Tác giả: Digitex Pte Ltd
Cập nhật hơn một tuần trước

Thông báo về việc tạm gián đoạn chức năng Nạp và Rút của ETC

D
Tác giả: Digitex Pte Ltd
Cập nhật hơn một tuần trước

Yêu cầu xác nhận qua email khi thực hiện lệnh rút trên fiahub.com

D
Tác giả: Digitex Pte Ltd
Cập nhật hơn một tuần trước

Giao dịch BNB bằng VND tại Fiahub.com

D
Tác giả: Digitex Pte Ltd
Cập nhật hơn một tuần trước

Hướng dẫn mua gói VIP trên Fiahub bằng VNT

Hướng dẫn đăng kí giảm phí giao dịch về 0%
D
Tác giả: Digitex Pte Ltd
Cập nhật hơn một tuần trước

Khởi đầu năm mới - Giảm phí giao dịch đến 80%

D
Tác giả: Digitex Pte Ltd
Cập nhật hơn một tuần trước

Fiahub ra mắt tính năng chuyển coin nội bộ trong sàn Fiahub.

D
Tác giả: Digitex Pte Ltd
Cập nhật hơn một tuần trước

Fiahub niêm yết Ethereum Classic (ETC)

D
Tác giả: Digitex Pte Ltd
Cập nhật hơn một tuần trước

Thông báo về việc chuyển đổi số điện thoại từ 11 thành 10 số trên Fiahub

D
Tác giả: Digitex Pte Ltd
Cập nhật hơn một tuần trước