Kể từ hôm nay, hàng chục triệu sim 11 số đã bắt đầu được chuyển đổi về 10 số theo nhiều đợt khác nhau. Trước sự thay đổi này, sàn giao dịch Fiahub xin thông báo:

  1. Đối với tài khoản đã đăng kí số điện thoại: Hệ thống Fiahub sẽ hỗ trợ chuyển đổi tự động những số điện thoại 11 số sang 10 số vào ngày 28/09/2018

  2. Đối với tài khoản đăng kí mới: phải xác nhận bằng số điện thoại 10 số từ ngày 15/11/2018. Hệ thống Fiahub sẽ không chấp nhập 11 số kể từ thời gian trên.

Lưu ý: Những user đăng kí bằng số điện thoại 11 số từ ngày 18/09/2018 đến ngày 14/11/2018 sẽ được hệ thống Fiahub chuyển đổi tự động số điện thoại từ 11 số sang 10 số trước ngày 15/11/2018.


Kết nối với chúng tôi:

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?