Người dùng thân mến,

Để hỗ trợ quá trình nâng cấp mạng lưới Ethereum. Việc nạp, rút ETH và USDT sẽ bị tạm ngưng trước độ cao khối của mạng ETH được chọn để thực hiện nâng cấp là 9069000, ước tính sẽ diễn ra vào ngày 07/12/2019.

Xin lưu ý rằng mọi giao dịch mua bán ETH và USDT trên Fiahub vẫn diễn ra bình thường không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp.

Fiahub sẽ mở lại việc nạp, rút ETH và USDT sau khi mạng lưới Ethereum được nâng cấp ổn định.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Fiahub.

Kết nối với chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/FiahubVN
Telegram: https://t.me/fiahubvn
Twitter: https://twitter.com/fiahubvn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?