Thông báo về việc tạm gián đoạn chức năng Nạp và Rút của ETC.

Người dùng thân mến,

 

Do việc bảo trì ví, Fiahub hiện đã tạm dừng dịch vụ nạp tiền và rút tiền ETC. Việc nối lại sẽ được thực hiện ngay sau khi bảo trì hoàn tất và thời gian nối lại sẽ được thông báo qua các thông báo khác.
 

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.

Đội ngũ Fiahub

Ngày 13 tháng 6 năm 2019

Kết nối với chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/FiahubVN
Telegram: https://t.me/fiahubvn
Twitter: https://twitter.com/fiahubvn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?