Fiahub cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử mã hóa (cryptocurrency), khởi đầu với đồng Ethereum và Bitcoin. Không những là nguồn mua bán Ethereum, Bitcoin mà cũng là nơi kí thác các giao dịch mua bán BTC, ETH của người dùng một cách minh bạch và chính xác.

  • Lấy khách hàng làm trọng tâm

  • Tận tâm hỗ trợ khách hàng những thắc mắc, tiếp thu các phản hồi để phát triển.

  • Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.

  • Giá cả luôn rõ ràng minh bạch, bạn tự quyết định chính xác giá mình muốn mua hay bán, luôn luôn nâng cao cải tiến liên tục chất lượng và thái độ phục vụ.

Đóng vai trò như một nơi kí thác những giao dịch tiền mã hóa, Fiahub được thành lập tại Singapore, thuộc về DIGITEX Pte Ltd, với đội ngũ chuyên viên kĩ thuật IT, blockchain và tài chính dày dặn kinh nghiệm nhất không chỉ riêng ở Singapore, Việt Nam mà còn ở toàn châu Á.

Kết nối dễ dàng qua https://www.fiahub.com/livechat/
Để Fiahub có thể phục vụ bạn tốt hơn nữa nhé !

Địa chỉ: 111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza Singapore 179098

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/FiahubVN
Telegram: https://t.me/fiahubvn
Twitter: https://twitter.com/fiahubvn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?