Sàn giao dịch Fiahub tung ra chương trình khuyến mãi đặc biệt - PHÍ GIAO DỊCH 0%. Tài khoản bạn sẽ được giảm 100% phí giao dịch trong vòng 30 ngày chỉ với 1,000,000 VNT.
 
 Để đăng kí chương trình chủ tài khoản Fiahub cần làm theo các bước sau:

Bước 1:

 Đảm bảo số dư VNT của tài khoản lớn hơn 1,000,000 VNT

Giao dịch miễn phí với Fiahub

Bước 2:

Gửi email từ email tài khoản muốn đăng kí chương trình PHÍ GIAO DỊCH 0% tới [email protected] với:

  1. Tiêu đề: ĐĂNG KÍ CHƯƠNG TRÌNH PHÍ GIAO DỊCH 0%

  2. Nội dung: Đề nghị đăng kí chương trình phí giao dịch 0% cho tài khoản [email protected]  trong vòng 30 ngày bằng 1,000,000VNT 

Kiếm tiền miễn phí với Fiahub

Bước 3:

 Vào 11:00AM (GMT+7) hằng ngày hệ thống Fiahub sẽ tự động tổng hợp những user đã đăng kí hợp lệ: tiến hành trừ 1,000,000VNT trong tài khoản và giảm phí 100% trong vòng 30 ngày cho các tài khoản đã đăng kí theo hướng dẫn trên.

 Khi đăng kí thành công phí giao dịch của bạn sẽ được giảm còn 0% trong vòng 30 ngày

Giao dịch miễn phí với Fiahub

 Thời hạn nhận đăng kí qua email của chương trình PHÍ GIAO DỊCH 0% từ ngày 10/10/2018 đến ngày 25/10/2018
 (*) Fiahub giữ toàn quyền về việc thay đổi chương trình trên

Đội ngũ Fiahub

Kết nối với chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/FiahubVN
Telegram: https://t.me/fiahubvn
Twitter: https://twitter.com/fiahubvn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?