Bạn có thể dễ dàng chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn cho các trang mạng xã hội của bạn bằng các bấm vào các biểu tượng Facebook và Twitter ngay tại trang Chương Trình Fiahub Referral để nhận được hoa hồng từ các bạn tham gia mới từ liên kết của bạn.

 
 Ngoài ra, chúng tôi đã tạo sẵn rất nhiều banners để hỗ trợ bạn trong việc tích hợp banner quảng cáo vào website hoặc các kênh khác bạn sở hữu.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?