Giới thiệu bạn bè cùng tham gia Fiahub qua link giới thiệu và nhận tiền mỗi khi họ thực hiện giao dịch. 

  • Người được giới thiệu được giảm 20% phí giao dịch trong một tháng.

  • Nhận ngay 40% lợi nhuận của Fiahub mỗi khi có giao dịch phát sinh.

  • Tiền commission sẽ được cộng vào tài khoản của bạn mỗi khi có giao dịch phát sinh từ người được bạn giới thiệu.
    (*) Fiahub giữ toàn quyền về việc thay đổi chương trình trên

Kiếm tiền trực tiếp với Fiahub

Link giới thiệu cho bạn bè được lấy tại: https://www.fiahub.com/setting/referral


Đội ngũ Fiahub

Kết nối với chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/FiahubVN
Telegram: https://t.me/fiahubvn
Twitter: https://twitter.com/fiahubvn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?