Để tắt tính năng bảo mật 2 lớp 2FA trên Fiahub các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1:

 Vào phần Tài khoản -> thiết lập tài khoản -> bảo mật -> bảo mật 2 lớp (2FA) click vào ô màu đỏ như trên hình để tắt.
 Hoặc vào địa chỉ: https://www.fiahub.com/setting/authentication và tắt 2FA.

2FA Google Authenticator

Bước 2:

Nhập mã lấy được từ ứng dụng google authentication và click vào ô xác nhận

2FA Google Authenticator

Bước 3:

 Sau khi hoàn tất các bước trên, bảo mật 2 lớp 2FA của bạn trên Fiahub sẽ được tắt như hình dưới

2FA Google Authenticator

Đội ngũ Fiahub


Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?