Tất cả bộ sưu tập
Tài khoản và đăng nhập
Hủy bỏ bảo mật 2 lớp (2FA) khi mất mã dự phòng
Hủy bỏ bảo mật 2 lớp (2FA) khi mất mã dự phòng
D
Được viết bởi Digitex Pte Ltd
Đã cập nhật cách đây hơn 1 tuần

Tôi mất mã dự phòng và tôi muốn hủy bỏ chúng?

 Bạn vui lòng gửi email tới [email protected] từ email bạn muốn remove mã 2FA trên Fiahub. Với nội dung, tiêu đề như sau:

 Tiêu đề: [VN] Đề nghị reset mã 2FA
 Nội dung:
 1. Đề nghị reset mã 2FA của email: [email protected]
 2. Gửi kèm ảnh chụp cá nhân chụp cùng CMND + tờ giấy ghi chữ: (Fiahub + ngày tháng năm hiện tại + remove mã 2FA)

 Mã 2FA của bạn sẽ được reset sau 2-3 ngày làm việc kể từ lúc gửi email


Kết nối với chúng tôi:


Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?