Mã Google Authenticator của tôi không hoạt động (Android)

 Điều này có thể là do thời gian trên ứng dụng Google Authenticator của bạn không được đồng bộ hóa một cách chính xác.

Để đảm bảo rằng bạn có thời gian chính xác:

  1. Chuyển tới menu chính trên ứng dụng Google Authenticator

  2. Nhấn vào Khác  Cài đặt.

  3. Nhấp vào Sửa thời gian cho mã

  4. Nhấn vào Đồng bộ ngay bây giờ

Trên màn hình tiếp theo, ứng dụng sẽ xác nhận rằng thời gian đã được đồng bộ hóa và hiện giờ, bạn có thể sử dụng mã xác minh của mình để đăng nhập. Đồng bộ hóa sẽ chỉ ảnh hưởng đến thời gian nội bộ của ứng dụng Google Authenticator của bạn và sẽ không thay đổi cài đặt Ngày và giờ của thiết bị.

2FA Google Authenticator
2FA Google Authenticator
2FA Google Authenticator
2FA Google Authenticator

Kết nối với chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/FiahubVN
Telegram: https://t.me/fiahubvn
Twitter: https://twitter.com/fiahubvn


Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?